Categories
 
Articles
RSS
 
Zbog novog Zakona o hipoteci bankari će teže odlučivati da neurednim platišama oduzimaju stanove i više će se truditi da dogovorom nađu rešenje, potvrđeno je „Blicu“ u nekoliko domaćih banaka.
1271 days ago · From mila
Uskoro vraćanje nepokretnosti stradalih u holokaustu.Neće biti vraćana diplomatska predstavništva, bolnice, škole... Vraća se zemljište, šume, zgrade, nakit, umetnička dela...
1274 days ago · From someone
Najnovije izmene Zakona o hipoteci, usvojene posle primedbe Ustavnog suda, omogućuju građanima da se žale sudu jer im je banka oduzela stan zbog kašnjenja u otplati kredita.
1284 days ago · From mila
OD 1. oktobra svaki klijent banke u Srbiji dobijaće obavezni izvod sa svog tekućeg ili štednog računa, uz detaljno navedene troškove i naknade koje mu banka zaračunava.
1296 days ago · From someone
Nacrt Građanskog zakonika: Žuto svetlo za eutanaziju, surogate i gej zajednicu
1366 days ago · From someone
U srpskom pravosuđu radi oko 1.700 sudijskih i tužilačkih pomoćnika. Ne samo da pomažu sudijama i zamenicima tužilaca, nego rade i njihov posao umesto njih.
1368 days ago · From someone
Народна банка оборила своју камату за трећину, док банке стидљиво спуштају цену кредита.
1368 days ago · From someone
Za tri meseca, Narodna banka oborila svoju kamatu za trećinu, dok banke stidljivo spuštaju cenu kredita. Očekujući dalji pad cene domaće valute, nude zajmove sa fiksnim uslovima
1374 days ago · From someone
POTROŠAČ KAKO SE PIŠU ŽALBA, MOLBA, ZAHTEV...
1416 days ago · From someone
M. B. advokatica iz Niša Usvajanjem novog Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009), koji je stupio na snagu 11-tog septembra 2009. godine građanima je konačno omogućeno da svoje parvo korišćenja na gradskom zemljištu-konvertuju
1422 days ago · From someone