Browse Alphabetically
Browse Articles By Tag: izdržavanje dece pravo dužnost č
RSS
 
M. B. advokatica iz Niša Stručni tekstovi tokom braka, nasleđivanjem i drugim pravnim poslovima više lica mogu da steknu pravo svojine na jednoj stvari.
1425 days ago · From someone
M. B. advokatica iz Niša Prema Porodičnom zakonu („Sl. Glasnik RS“ br. 18/2005) izdržavanje je pravo i dužnost članova porodice, a istim zakonom predviđeno je i da roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu.
1425 days ago · From someone
prof. dr Stevan Lilić *Profesor univerziteta, predsednik Udruženja „Pravnici za demokratiju” Jedna od ranijih definicija privatnosti formulisala se kao „pravo da se bude ostavljen na miru” a danas
1425 days ago · From mila