Browse Alphabetically
Browse Articles By Tag: gradskom
RSS
 
M. B. advokatica iz Niša Usvajanjem novog Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009), koji je stupio na snagu 11-tog septembra 2009. godine građanima je konačno omogućeno da svoje parvo korišćenja na gradskom zemljištu-konvertuju
1425 days ago · From someone